Kufřík.cz - Marionetino

Dámy z Kufřík.cz vytváří originální loutková divadla s tradičními motivy. Oslovily mě, abych jim pomohla pro jejich divadla navrhnout krabičky, které by byly hravé a dokázaly děti a jejich rodiče zaujmout. 

od roku 2023

Loutky - krabička

Na úplném začátku jsem vybrala výrazná písma hodící se k tématu pohádek a snažila jsem se na obalu vyobrazit i krásné ilustrace, na kterých tyto produkty stojí. 

Zadání u všech krabiček obsahovalo, kromě hravé designu, i požadavek zahrnutí mnoha cizojazyčných názvů, které jsem musela na krabičku nějak nenásilně umístit. 

Divadla - krabička

Propojovacím prvkem mezi všemi krabičkami jsou řečové bubliny a samozřejmě ilustrace jednotlivých pohádkových postav.

*Ilustrace vytvářela ilustrátorka

Pohádky k divadlu - krabička

Vzhledem k tomu, že krabička vždy zůstává stejná pro všechny prodávané pohádky, je uprostřed krabičky umístěný výřez s fólií, aby byl pěkně vidět její obsah. 

Retušování ručně kreslených ilustrací

Veškeré kresby loutek a kulis kreslí nadaná ilustrátorka. I když je žádoucí, aby bylo zachováno kouzlo ruční kresby, je potřeba kresby pečlivě doladit v počítači do finální podoby. 

Mým úkolem tedy bylo vyhladit tahy v kresbě a odstranit přetahy. 

Jedná se o několikahodinovou práci s jemnými detaily, které ale ve výsledku dělají mnoho. 

Porovnejte rozdíl před a po přetažením šipky vpravo či vlevo. 

Před
Po
Před
Po
Před
Po
Před
Po
Před
Po

A co o spolupráci říkají v Kufřík.cz? 

"Lucka je kreativní, rychlá, pohotová a ochotná, perfektně se nám s ní spolupracuje. Pomohla nám v situaci, kdy jsme přišli o grafika. Nejenom, že dotáhla všechna grafická data, ale přidala k nim neuvěřitelnou kreativitu, která design našich výrobků posunula na mnohem vyšší úroveň. Od té doby s ní stále spolupracujeme, vytváří nám návrhy nejenom na krabice, ale i celou řadu dalších výrobků. Doporučujeme! :-)"
kufrikcz-reference
Mgr. Kateřina Drdlová
Kufřík.cz

Pojďme se spojit

mail@luciebohacova.cz

+420 775 521 193

© Copyright 2024 LUCIE BOHÁČOVÁ. All rights reserved